Generalforsamlingen 2023

Referat af generalforsamling i Gelsted Folkedansere den 25. januar 2023


1.
Valg af dirigent John Henry Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget. Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og i øvrigt beslutningsdygtig jævnfør vedtægterne. Forsamlingen godkendte dagsordenen.

2.
Beretning om foreningens virksomhed v/formand Ebbe Jensen Formanden læste beretningen for forsamlingen. Beretningen følger på efterfølgende side.

3.
Fremlæggelse af revideret regnskab Regnskabet for 2022 blev gennemgået og godkendt af forsamlingen. Ingen kommentarer.

4.
Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forslag til kontingent for sæson 2023/2024. Budgetttet for 2023 blev gennemgået og godkendt af forsamlingen.  Kontingentet på kr. 400,00 pr. sæson fortsætter uændret.

5.
Fremlæggelse og beslutning om indkomne forslag Ingen indkomne forslag er modtaget. 

6.
Valg af:  Valg af 3 (2) bestyrelsesmedlemmer (2 år) – på valg er: Kasserer Irene Jensen (modtager genvalg) Sekretær Anne Marie Nielsen (modtager genvalg) Bestyrelsessuppleant Elsebeth Busse (modtager genvalg) Revisor Bodil Eriksen (modtager genvalg) Revisorsuppleant Birgit Larsen (modtager ikke genvalg) Revisorsuppleant Carsten Jensen (ikke længere medlem) Følgende personer blev valgt/genvalgt: Irene Jensen – bestyrelsesmedlem Anne Marie Nielsen – bestyrelsesmedlem Elsebeth Busse – bestyrelsessuppleant Bodil Eriksen – revisor Nyvalgte: Per Andersen – Revisorsuppleant for 2 år Irene Frydenlund – Revisorsuppleant for 1 år Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt.

7.
Evt.  Herunder forslag til sommerudflugt Følgende forslag til årets sommerudflugt blev nævnt:  Museum Tirpizt i Blåvand.  Spillemandsmuseet/Museum Rebild Museum FLUGT i Oksbøl – Flygtningemuseum Røverstuen i Skørping – spisested.  Der var tilslutning til igen at bestille bus til sommerudflugten.  Bestyrelsen vil gerne bidrage med at arrangere sommerudflugten, og man er altid velkommen med udflugtsforslag.  Leder forespurgte forsamlingen, om der var tilfredshed med danseaftenens sammensætning af nye og kendte danse. Positive tilbagemeldinger fra forsamlingen. Stor tilfredshed med hendes måde at lede dansen på. God balance i nye og gamle danse. Forslag  til evt. at booke en danseinstruktør i vals eller andet. Skal foregå i tæt samarbejde med lederen.       

Dirigent John Henry Hansen
Referent Anne Marie Nielsen

Årsberetning 2022 i Gelsted Folkedansere

 7-3 Den nye bestyrelse konstituerer sig

16-3 Reimer bisættes hvor foreningen deltager

Igen i år har vi haft mulighed for at søge penge ved genbrugsbutikken. 9-4 henter Irene og jeg 15575 kr. Det er utroligt flot. Det er Judith, Susanne og Erik der har sponsoreret.

27-4 havde vi vores forsinkede sæsonafslutning hvor vi havde vores sponsorer med som gæster. Det var også på denne aften vi udnævnte Jonna og Bernhard til æresmedlemmer. En rigtig god aften.

18-5 Sommertræf hos Connie og John.

15-6 Sommertræf på Tvillingegården.  Birgit og Erling stod for denne aften.

Til begge sommertræf er der et meget fint fremmøde med 23 hver gang. Der blev spist, sunget og gået tur. Tak fordi i lagde hus til og lavede nogle gode aftener.

2-9 Judith bliver bisat. Foreningen deltager.

3-9 Sommerudflugt til Femern Sund og Bælt.  En tur Bernhard lagde grundstenene til og som Poul overtog. Vi blev budt velkommen af Bernhards bror Egon og guiden Christian Løge. Vi så udstillingen og hørte foredrag om projektet. Bagefter var vi ude ved en udkigspost så vi kunne fornemme størrelsen på projektet. Herefter gik turen til Rødby hvor vi spiste middag. Efter middagen kørte vi ud til Skansen hvor vi fik et levende foredrag om et søslag i Femern bælt 1644. Turen gik tilbage til Femern Sund og Bælt Hvor vi sagde pænt tak for i dag. Foreningen havde sørget for godt vejr, kaffe og rundstykke på vej ud og kaffe på vej hjem hvortil Eli og Morten havde bagt dejlig kage til. Tak for det. Hele dagen bliver afsluttet med aftensang på gårdspladsen hos Elsebeth og Carl Emil hvor vi havde samlingspunkt for turen. Vi var 47 deltagere. En dejlig dag med gæster.

7-9 Vi starter ny sæson

18-9 Høstgudstjeneste i Gelsted præstegård. Vi var 24 dansere der viste danseglæde. Et fint arengement med en lille andagt, kaffe og kage og ikke mindst en pølsevogn.

12-10 Høstfest. Vi pyntede op og dækkede bord. Som noget nyt startede vi med at spise. Noget som vi har fået god kritik for. En aften med højt humør og god stemning.

7-12 Juleafslutning. En aften med dans om træet, spisning, aktion og dans. Igen en dejlig aften med glade mennesker.

4-1 Start efter nytår med bobler og en lille kage.

Foreningen er også blevet repræsenteret af jer der er ude til legestuer rundt omkring. Vi var også en  9-10 par der var ovre og hjælpe Dorte og Poul Henning med at vise noget sønderhoning, fannik og menuet. Personen der skulle se det dukkede bare ikke op

Jeg vil også her bruge lejligheden til at sige jer gode musikere og vores dygtige leder tak for det gode samarbejde. I gør det bare så godt.

Vi har et lille udvalg som arbejder med facebook siderne.

Bestyrelsen har holdt 8 møder i løbet af året. Et af møderne havde vi besøg af en konsulent fra DGI som blandt andet bekræftede os i at vi gør det rigtige i forhold til at skaffe nye medlemmer. Han var i øvrigt meget begejstret for vores hjemmeside.  Til i andre bestyrelsesmedlemmer vil jeg sige tusind tak for jeres engagement og tilgang til det. Det har været en fornøjelse.

Til slut vil jeg sige alle jer medlemmer tak for jeres hjælpsomhed og  fordi i møder så trofast op. I er fundamentet i foreningen.