Program som pdf

Udflugter: 2019

Lørdag den 27. april en tur til Den Genfundne Bro i Brædstup.

Nærmere detaljer senere.

Sommertræf:

Den 22. maj kl. 18.00, hos Irene & Bjarne Jensen, Agerstien 40, Hønnerup

Den 26. juni kl. 18.00, hos Jonna & Bernhard Jensen, Præstebuen1, Ejby

Til begge steder bedes medbragt, madkurv, bord, stole og travesko.

Vi håber på et stort fremmød

e samt nogle spændende dage.